Huidtypen

Hoe weet ik wat mijn huidtype is?

Ons huidtype geeft een globale aanduiding voor de gevoeligheid van de huid voor ultraviolette straling. Op grond van die gevoeligheid worden vier huidtypen onderscheiden.

De enige manier om de huidgevoeligheid exact vast te stellen is meten. De huid wordt dan bestraald met verschillende hoeveelheden UV. Vervolgens wordt nagegaan bij welke hoebveelheid UV 8-24 uur na de UV-bestraling de huid net rood kleurt. Hoe minder UV daarvoor nodig is, hoe gevoeliger de huid. Zo’n precieze bepaling is in het algemeen alleen nodig om medische redenen. Als het gaat zonnen is een globale indruk voldoende.

Wat zijn de kenmerken van huidtype 1?

- Verbrandingservaring (huid wordt net rood)

Verbrandt zeer snel

- Bruiningservaring

Wordt niet bruin

- Uiterlijke kenmerken

Zeer lichte huid, vaak met sproeten; rossig of lichtblond haar; blauwe ogen

Wat zijn de kenmerken van huidtype 2?

- Verbrandingservaring (huid wordt net rood)

Verbrandt snel

- Bruiningservaring

Wordt langzaam bruin

- Uiterlijke kenmerken

Lichte huid; blond haar; lichte ogen

Wat zijn de kenmerken van huidtype 3?

- Verbrandingservaring (huid wordt net rood)

Verbrandt zelden

- Bruiningservaring

Wordt gemnakkelijk bruin

- Uiterlijke kenmerken

Licht getinte huid; donkerblonde tot bruine haren; vaak donkere ogen

Wat zijn de kenmerken van huidtype 4?

- Verbrandingservaring (huid wordt net rood)

Verbrandt bijna nooit

- Bruiningservaring

Bruint zeer goed

- Uiterlijke kenmerken

Getinte huid; donkere haren en ogen


zonne-studios

Wat betekent ultraviolette straling?

De zon zendt straling uit in verschillende golflengten. Een klein deel daarvan (ongeveer 8 procent) noemt men ultraviolet (UV). In de regenboog zijn de zonnestralen geordend naar de lengte van de golven. Van paars naar rood worden de golven steeds langer. Maar een deel van de zonnestralen heeft nog langere golflengten dan rood. Dit noemt men infrarood: straling die niet zichtbaar is, maar die we wel voelen als de warmte van de zon. Een ander deel van de golven is korter dan paars ofwel violet en dit noemt men ultraviolet. Ook ultraviolette straling is onzichtbaar.

Wat is het verband tussen ozon en UV?

Slechts een klein deel van de UV-straling die de atmosfeer binnenkomt dringt tot het aardoppervlak door. Ozon met name houdt een belangrijk deel van de UV-straling tegen. UV en ozon hebben alles met elkaar te maken: onder invloed van UV kan ozon worden gevormd maar ook afgebroken.

Welke soorten ultraviolette straling zijn er?

Onderscheid wordt gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C, waarbij de laatste met de kleinste golflengte de meest energieke is.

- UV-C-straling bereikt het aardoppervlak echter niet, omdat deze volledig door zuurstof en ozon in de atmosfeer wordt opgenomen.

- Het in hoofdaak schadelijke UV-B wordt grotendeels in de atmosfeer door ozon opgeslorpt. Een deel van de UV-B-straling bereikt echter het aardoppervlak. Hoe minder ozon er in de atmosfeer voorkomt, hoe meer schadelijke UV-B-straling tot de aarde doordringt.

- UV-A ten slotte bereikt de aarde ongehinderd als er geen wolkje aan de hemel te bekennen is. De straling gaat dan zonder moeite door de dampkring en ook door de ozonlaag.

Welke stralen van de zon maken bruin?

In principe krijgt de huid door alle stralen van de zon een bruine kleur. Onze huid is het gevoeligst voor UV-C en UV-B en in mindere mate voor UV-A. UV-C straling kan echter niet aan de bruine kleur bijdragen omdat deze straling volledig in de atmnosfeer wordt geabsorbeerd en het aardoppervlak niet kan bereiken. Vandaar dat UV-B-straling en in iets geringere mnate UV-A ervoor zorgen dat pigment ontstaat, waardoor de huid bruin kleurt. Het pigment zelf biedt, zelfs als de huid heel bruin is, maar weinig bescherming tegen UV.